Declaratie de Protectie a Datelor 

Protecția datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o preocupare importanta pentru celerco. Increderea dumneavoastra este prioritatea de top pentru noi. De aceea, intotdeauna tratam confidential datele dumneavoastra cu caracter personal si corespunzator prevederilor legale de protectie a datelor, precum si acestei declaratii de protectie a datelor.

Aceasta declaratie prezinta modalitatea in care celerco utilizeaza datele cu caracter personal de pe internet, care sunt informațiile cu privire la utilizatorii website-urilor celerco care sunt inregistrate si evaluate, si modul in care aceste informatii sunt utilizate, transmise mai departe sau prelucrate ulterior. In plus, descriem modul în care cookie-uri și alte tehnologii pot fi utilizate in aplicatiile noastre.

La accesarea website-ului nostru veti fi informat cu privire la utilizarea cookie-urilor in scopuri de analiza. In acest context, veti primi, de asemenea, o indicatie cu privire la aceasta declaratie de protecție a datelor.

Odata cu utilizarea acestui website va declarati de acord cu colectarea si utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in modul descris in prezenta declaratie de protectie a datelor. Sunteți informat, de asemenea, cu privire la faptul ca celerco poate modifica și actualiza cu regularitate prezenta declaratie de protectie a datelor, in functie de considerentele proprii. In acest caz, vom publica versiunile actualizate ale prezentei declaratii de protectie a datelor pe aceasta pagina. Varianta revizuita a declaratiei de protectie a datelor se aplica numai pentru datele care sunt colectate dupa data intrarii in vigoare a respectivei declaratii. Va recomandam sa verificati la intervale regulate de timp aceasta pagina pentru a consulta informatiile actuale cu privire la practicile noastre de protectie a datelor. Continuarea utilizarii serviciilor noastre dupa implementarea modificarilor declaratiei de protectie a datelor inseamna faptul ca acceptati aceste modificari.

Aceasta declaratie se aplica pentru website-urile celerco la care face referire prezenta declaratie. Nu se aplica pentru website-urile celerco pentru care sunt valabile propriile declaratii de protectie a datelor.

I. Numele si adresa operatorului

Conform Regulamentului General de Protectie a Datelor si altor legi nationale de protectie a datelor in vigoare in statele membre, precum si prevederilor legale relevante de protectie a datelor, operatorul este:

Strada P18 nr. 31
905700 Navodari
Tel.: +40 722 883 883
E-mail: contact@celerco.com

II. Numele si adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului poate fi contactat la urmatoarele date de contact:

Strada P18 nr. 31
905700 Navodari
Tel.: +40 722 883 883
E-mail: contact@celerco.com

III. Generalitati privind prelucrarea datelor

1. Sfera prelucrarii datelor cu caracter personal

Noi utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal in modul descris în prezenta declaratie de protecție a datelor, pentru a va pune la dispozitie serviciile noastre, pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra si, in masura in care este posibil sau necesar din punct de vedere legal, pentru asistenta in cazul procedurilor juridice sau penale. Putem anonimiza si rezuma ulterior datele colectate prin intermediul acestui website in scopuri statistice, pentru a extinde portofoliul nostru de produse si pentru a imbunatați serviciile noastre.

2. Cui comunicam datele dumneavoastra personale?

Putem stoca datele dumneavoastra personale sau le putem transmite intr-un alt mod companiilor asociate noua sau altor parteneri de afaceri de incredere, care presteaza servicii in numele nostru, precum cele pentru suport tehnic, pentru a evalua utilitatea acestui website in scopuri de marketing sau pentru alte tipuri de prestari de servicii. Avem contracte cu aceste terte parti, pentru a ne asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate avand la baza instrucțiunile noastre si in acord cu prezenta declaratie de protectie a datelor si al altor masuri adecvate de confidentialitate si siguranta.

Noi transmitem datele dumneavoastra personale numai acestor parteneri și altor terti în masura in care acest lucru este necesar pentru a presta serviciile pe care dumneavoastră leati solicitat sau autorizat, pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a dumneavoastră sau atunci când noi suntem obligați în baza legilor în vigoare, a dispozițiilor instanței de judecată sau a altor autorități sau în cazul în care publicarea acestor date este necesară pentru asistență în cazul unor anchete legale sau penale, precum și în cazul procedurilor penale.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca celerco SRL, precum si autoritatile, clienții si furnizorii carora putem sa le transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal este posibil sa se afle in afara tarii dumneavoastra de origine, precum si in tari ale caror legi privind protecția datelor pot diferi de cele din tara in care va aflati dumneavoastra. In aceste cazuri, ne asiguram ca sunt intreprinse masuri adecvate pentru protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal prin implementarea mecanismelor legale adecvate, precum clauzele contractuale standard UE. O copie a clauzelor contractuale standard UE este disponibila la: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro

3. Baza legala privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In masura in care solicitam acordul persoanei vizate pentru operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, articolul 6 paragraful 1 lit. a din Regulamentul General de Protectie a Datelor UE (RGPD) servește ca baza legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare executarii unui contract, in care persoana vizata este parte, articolul 6, paragraful 1 lit. b, RGPD servește ca baza legala. Acest lucru se aplica si operatiunilor de prelucrare necesare pentru efectuarea masurilor precontractuale.
In masura in care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a indeplini o obligatie legala a companiei noastre, articolul 6, paragraful 1, lit. c, RGPD serveste ca baza legala.

In cazul in care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesara prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6, paragraful 1, lit. d, RGPD servește ca baza legala.
Daca prelucrarea este necesara pentru protejarea intereselor legitime ale societatii noastre sau ale unei terte parti si daca interesele, drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate nu prevaleaza asupra primului interes, articolul 6, paragraful 1, lit. f RGPD serveste ca baza legala pentru prelucrare.

4. Stergerea datelor si perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi sterse sau blocate de indata ce scopul stocării este indeplinit. In plus, o astfel de stocare poate avea loc daca legiuitorul european sau national prevede acest lucru in regulamentele, legile sau alte dispoziții UE, carora li se supune operatorul. Blocarea sau stergerea datelor are loc chiar daca expira un termen de pastrare prevazut de standardele mentionate, cu exceptia cazului in care este necesara stocarea ulterioara a datelor pentru incheierea unui contract sau pentru indeplinirea unui contract.

IV. Furnizarea website-ului si crearea fisierelor jurnal

1. Descrierea si sfera prelucrarii datelor

La fiecare accesare a paginii noastre de internet, sistemul nostru inregistreaza automat datele si informatiile de pe sistemul informatic al calculatorului accesat.

Astfel, sunt colectate urmatoarele date:

(1) Informații despre tipul de browser și versiunea utilizata (2) Sistemul de operare al utilizatorului (3) Adresa IP a utilizatorului (4) Data si ora utilizarii (5) Website-urile prin care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastra de internet (6) Website-urile care au fost accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul website-ului nostru

Datele sunt stocate, de asemenea, in fisierele jurnal din sistemul nostru. Nu are loc o stocare a acestor date impreuna cu alte date personale ale utilizatorului.

2. Baza legala pentru prelucrarea datelor

Baza legala pentru stocarea temporara a datelor și a fisierelor jurnal este articolul 6, paragraful 1, lit. f, RGPD.

3. Scopul prelucrarii datelor

Stocarea temporara a adresei IP de catre sistem este necesara pentru a permite accesarea website-ului de catre computerul utilizatorului. De aceea, adresa IP a utilizatorului trebuie stocata pe toata durata sesiunii.

Stocarea in fișiere jurnal este facuta pentru a asigura functionalitatea website-ului. In plus, datele sunt utilizate pentru a optimiza website-ul si pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informatiei. In acest context, nu este efectuata o evaluare a datelor in scopuri de marketing.

In aceste scopuri, interesul nostru legitim depinde de prelucrarea datelor in conformitate cu articolul 6, paragraful 1, lit. f, RGPD.

4. Perioada de stocare

Datele vor fi sterse, de indata ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care
au fost colectate. In cazul in care datele sunt colectate pentru furnizarea website-ului,
acestea sunt sterse la incheierea sesiunii respective.

In cazul stocarii datelor in fisiere log, acestea vor fi sterse dupa cel mult 30 zile. Este posibila stocarea suplimentara(care depaseste acest termen). In acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt sterse sau indepartate, astfel incat o clasificare a clientului in asteptare nu mai este posibila.

5. Posibilitatea de opunere si anulare

Colectarea de date pentru furnizarea website-ului si stocarea datelor in fisiere jurnal sunt esentiale pentru functionarea paginii de internet. In consecința, nu exista posibilitatea de opunere din partea utilizatorului.

V. Utilizarea de cookie-uri

a) Descrierea si sfera prelucrarii datelor

Website-ul nostru utilizeaza cookie-uri. Cookie-urile sunt fisiere text care sunt stocate in browser-ul de internet sau de catre browser-ul de internet in sistemul informatic al
utilizatorului. Cand un utilizator viziteaza un website, un cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie contine un sir de semne caracteristice, care permite browser-ului sa fie clar identificat la o noua accesare a website-ului.

Noi utilizam cookie-uri pentru a configura website-ul nostru intr-o maniera simpla pentru utilizator. Anumite elemente de pe pagina noastra de internet necesita ca browser-ul care acceseaza pagina sa poata fi identificat si după o schimbare a paginii.

Deosebim urmatoarele tipuri de cookie-uri la utilizarea website-ului nostru:

Cookie-uri necesare
Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a administra pagina și pentru a stoca temporar datele sesiunii, pentru ca pagina sa fie corect afisata.

Cookie-uri performance
Utilizam cookie-uri performance pentru a putea imbunatati serviciile tehnice, precum si viteza de incarcare si configuratia imaginilor.

Cookie-uri functionale
Aceste cookie-uri sunt utilizate de aplicatiile noastre pentru a stoca intermediar datele introduse si pentru a asigura functionalitatea si servicii optime pentru clienti.

Cookie-uri de publicitate
Nu utilizam cookie-uri de publicitate.

Cookie-uri ale furnizorilor terti
Cookie-uri ale furnizorilor terți sunt cookie-uri utilizate de unul dintre operatorii responsabili cu prelucrarea datelor, insa acesta nu este administratorul website-ului pe care utilizatorul il acceseaza.

Utilizam cookie-uri ale furnizorilor terti, de ex. pentru a interconecta pagina noastra cu LinkedIn, Twitter sau Facebook si pentru a oferi utilizatorilor nostri posibilitatea de a distribui conținuturi direct pe LinkedIn, Twitter sau Facebook.

In plus, folosim Google Analytics, un serviciu de analiza web oferit de Google Inc. („Google”). Google utilizeaza cookie-uri. Informatiile create prin cookie privind utilizarea ofertei online de catre utilizator se transfera, de regula, pe un server al Google din SUA și se salveaza acolo. Google utilizeaza aceste informatii in numele nostru, pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de catre utilizatori, pentru a crea rapoarte cu privire la activitatile din cadrul ofertei online si pentru a presta alte servicii asociate utilizarii ofertei online si utilizarii serviciului de internet. In același timp, pot fi create profiluri de utilizare ale utilizatorilor din datele prelucrate de noi.

Noi utilizam Google Analytics numai cu funcția de anonimizare a adresei IP activata. Acest lucru inseamnă ca adresa dvs. IP va fi trunchiata de Google in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state contractante ale Acordului privind Spatiul Economic European. Numai in situații exceptionale este transmisa adresa IP completa catre unul dintre serverele Google SUA si trunchiata acolo. Adresa IP transmisa de catre browser-ul utilizatorului nu va fi cumulata de Google cu alte date.

In plus, utilizatorii pot impiedica stocarea de cookie-uri prin intermediul unei setari corespunzatoare a software-ului browser-ului; de asemenea, utilizatorii pot impiedica colectarea datelor generate de cookie-uri si datelor referitoare la utilizarea ofertei online de catre Google, precum si prelucrarea acestor date de catre Google, descarcand si instaland plugin-ul de browser disponibil la următorul link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informații suplimentare cu privire la utilizarea datelor in scopuri publicitare de catre Google, posibilitatile de setare si opunere sunt disponibile pe website-urile Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ro („Utilizarea datelor de catre Google în cazul utilizarii de catre dumneavoastra a website-urilor sau aplicatiilor partenerilor nostri”), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro („Utilizarea datelor in scopuri publicitare”), http://www.google.de/settings/ads („Administrarea informatiilor pe care Google le utilizeaza pentru a va afisa reclame”) si http://www.google.com/ads/preferences/ („Decideti ce reclame va poate prezenta Google”).

b) Baza legala pentru prelucrarea datelor

Baza legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor tehnice necesare este articolul 6, paragraful 1, lit. f RGPD.
Baza legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor in scopuri de analiza este, in cazul existentei unui acord in acest sens, articolul 6, paragraful 1, lit. a, RGPD.

c) Scopul prelucrarii datelor

Scopul folosirii cookie-urilor tehnice necesare este acela de a facilita utilizarea website-urilor pentru utilizatori. Unele functii ale paginii noastre de internet nu pot fi oferite fara utilizarea cookie-urilor. Pentru acestea, este necesar ca browser-ul sa fie recunoscut chiar si dupa o schimbare a paginii.

Datele de utilizator colectate prin cookie-uri tehnice necesare nu vor fi folosite pentru a crea profiluri de utilizator.

Folosirea cookie-urilor de analiza (cookie-uri de publicitate și cookie-uri ale furnizorilor terți) se face cu scopul de a imbunatati calitatea website-ului nostru și a continuturilor acestora. Prin cookie-uri de analiza, aflam cum este utilizat website-ul si astfel putem optimiza in mod constant oferta noastra. Acestea pot fi utilizate inclusiv cu scopul de a crea un profil al intereselor dumneavoastra si de va afisa reclamele relevante pe alte website-uri.

Baza legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea cookie-urilor tehnice necesare este articolul 6, paragraful 1, lit. f RGPD.

Baza legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor in scopuri de analiza este, in cazul existenței unui acord in acest sens, articolul 6, paragraful 1, lit. a, RGPD.

d) Perioada de stocare, posibilitatea de opunere și anulare

Cookie-urile sunt stocate pe calculatorul utilizatorului si sunt transferate de acesta pe pagina noastra. Astfel, dumneavoastra, in calitate de utilizator, aveti control absolut asupra utilizarii cookie-urilor. Prin modificarea setarilor browser-ului dumneavoastra de internet, puteti sa dezactivati sau sa restrictionati transferul de cookie-uri. Cookie-urile deja stocate pot fi sterse oricand. Acest lucru se poate face si automat.

VI. Inregistrarea

1. Descrierea si sfera prelucrarii datelor

Pe pagina noastra de internet, oferim utilizatorilor posibilitatea de a se inregistra prin furnizarea datelor cu caracter personal. Datele sunt astfel introduse intr-o interfata si ne sunt transmise si stocate. Urmatoarele date vor fi colectate in cadrul procesului de inregistrare:

Prenume
Nume
E-Mail
Telefon
Informatii cu privire la companie

In momentul inregistrarii sunt stocate in plus urmatoarele date:

(1) Informații despre tipul de browser și versiunea utilizata (2) Sistemul de operare al utilizatorului (3) Adresa IP a utilizatorului (4) Data și ora utilizării (5) Website-urile prin care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastra de internet (6) Website-urile care au fost accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul website-ului nostru.

2. Baza legala pentru prelucrarea datelor

Baza legala pentru prelucrarea datelor, atunci cand exista acordul utilizatorului, este articolul 6, paragraful 1, lit. a, RGPD.

In cazul in care inregistrarea serveste indeplinirii unui contract, in care utilizatorul este parte, sau efectuarii masurilor precontractuale, atunci baza legala suplimentara pentru prelucrarea datelor este articolul 6, paragraful 1, lit. b, RGPD.

3. Scopul prelucrarii datelor

Inregistrarea utilizatorului este necesara pentru indeplinirea unui contract cu utilizatorul sau pentru efectuarea masurilor precontractuale.

Sub rezerva acordului dumneavoastra, pe care il solicitam special pentru scopurile de inregistrare mentionate mai sus, si pentru a va oferi posibilitatea de a va dezabona în orice moment, utilizam datele dumneavoastra pentru a va oferi produsele si serviciile care va pot interesa. Puteți dezactiva aceste servicii, facand clic pe „Dezabonare”. In cazul in care solicitati ulterior alte comunicari de la celerco, va refaceti abonamentul si puteti face apoi clic inca o data pe „Dezabonare” in cazul in care doriti sa va dezabonati din nou.

4. Perioada de stocare

Datele vor fi sterse, de indata ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

Acesta este cazul pentru indeplinirea unui contract sau pentru executarea masurilor precontractuale in timpul procesului de inregistrare, atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru executarea contractului. Chiar si dupa incheierea contractului, poate exista necesitatea stocarii datelor cu caracter personal ale partii contractante, pentru a respecta obligatiile contractuale sau legale.

Datele cu caracter personal din contul dumneavoastra sunt stocate pe perioada necesara pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate in alte moduri. Se aplica altceva numai in cazul in care ne supunem termenelor legale de pastrare.

In caz contrar, este valabil: In cazul in care nu va utilizati contul pe o perioada mai mare de 365 de zile, utilizam adresa dumneavoastra de e-mail pentru a va informa cu privire la stergerea contului dumneavoastra.

5. Posibilitatea de opunere si anulare

Ca utilizator aveți oricand posibilitatea de a anula inregistrarea. Datele stocate in legatura cu dvs. pot fi modificate in orice moment.

In cazul in care datele sunt necesare indeplinirii unui contract sau pentru efectuarea masurilor precontractuale, o stergere prematura a datelor este posibila numai in masura în care obligatiile contractuale sau legale nu contravin stergerii.

VII. Formular de contact si e-mail de contact

1. Descrierea si sfera prelucrării datelor

Pe pagina noastra de internet este disponibil un formular de contact care poate fi utilizat pentru a ne contacta electronic. Daca un utilizator profita de aceasta posibilitate, datele introduse in interfata de introducere vor fi transmise la noi si stocate. Aceste date sunt:

(1) Prenume (2) Nume (3) E-mail (4) Oras (5) Tara (6) Cod postal (7) Companie

Pentru prelucrarea datelor, va este solicitat acordul in cadrul procesului de trimitere și sunteți indrumat cu privire la prezenta declaratie de protectie a datelor.

In cazul contactarii prin intermediul unei adrese de e-mail pusa la dispoziție, sunt stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului, care sunt transmise prin intermediul e-mailului.

In acest context, nu are loc un transfer al datelor catre terti. Datele vor fi folosite exclusiv pentru prelucrarea conversatiei.

2. Baza legala pentru prelucrarea datelor

Baza legala pentru prelucrarea datelor, atunci cand exista acordul utilizatorului, este articolul 6, paragraful 1, lit. a, RGPD.

Baza legala pentru prelucrarea datelor care au fost furnizate in cursul trimiterii unui e-mail, este articolul 6, paragraful 1, lit. f, RGPD. In cazul in care contactul de e-mail vizeaza incheierea unui contract, atunci baza legala suplimentara pentru prelucrare este articolul 6, paragraful 1, lit. b, RGPD.

3. Scopul prelucrarii datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din interfata de introducere ne ajuta doar pentru prelucrarea contactului. In cazul contactarii prin e-mail, este inclus aici si interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor. Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele mentionate se efectueaza numai cu acordul dumneavoastra explicit.


Celelalte date cu caracter personal prelucrate in timpul procesului de trimitere servesc pentru a preveni utilizarea necorespunzatoare a formularului de contact si pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informatiei.

4. Perioada de stocare

Datele vor fi sterse, de indata ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. In cazul datelor cu caracter personal din interfata de introducere a formularului de contact si al celor trimise prin e-mail, acestea vor fi sterse cand conversatia respectiva cu utilizatorul s-a incheiat. Conversatia este incheiata atunci cand se poate deduce din circumstante ca situatia vizata a fost in sfarsit clarificata.

5. Posibilitatea de opunere si anulare

Utilizatorul are oricand posibilitatea de a-si retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. In cazul in care utilizatorul ne contacteaza prin e-mail, acesta are posibilitatea de a se opune oricand stocarii datelor sale cu caracter personal. In acest caz, conversatia nu poate fi continuata.

Va rugam sa ne informati cu privire la retragerea acordului si opunerea stocarii prin intermediul link-ului pus la dispozitie la cifra VIII.

Toate datele cu caracter personal care au fost stocate in contextul contactarii de catre dumneavoastra sunt sterse in acest caz.

VIII. Drepturile persoanei vizate

Daca sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, sunteti vizat in sensul RGPD si aveti urmatoarele drepturi fata de operator.

1. Dreptul de a fi informat

Dumneavoastra puteti solicita operatorului o confirmare a prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi.

In cazul unei astfel de procesari, puteti solicita operatorului informatii cu privire la urmatoarele aspecte:

(1) scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(2) categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

(3) destinatarii, respectiv categoriile de destinatari pentru care au fost facute publice datele dumneavoastra cu caracter personal sau pentru care inca sunt publice;

(4) perioada planificata de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal sau, in cazul in care nu sunt posibile date concrete in acest sens, criteriile pentru stabilirea perioadei de stocare;

(5) existenta unui drept de rectificare sau stergere a datelor dumneavoastra cu caracter personal, a unui drept de restrictionare a prelucrarii de catre operator sau unui drept de opunere fata de aceasta prelucrare;

(6) existenta unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;

(7) toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor, in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata;

8) existența unei luari de decizii automatizate inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22, paragraful 1 si 4 din RGPD și – minim in aceste cazuri – informatiile cu forta de exprimare privind logica implicata, precum si amploarea si efectele dorite ale unei procesari de acest tip pentru persoana vizata.

Aveti dreptul de a solicita informatii in acest sens in cazul in care datele dumneavoastra cu caracter personal au fost transferate intr-o tara terta sau unei organizații internaționale. În acest context, puteți sa solicitați sa fiti notificat cu privire la transfer prin intermediul garantiei corespunzatoare conform art. 46 RGPD. 

2. Dreptul la rectificare

Aveti dreptul la rectificare si/sau completare a datelor colectate de operator, in masura în care datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie sa efectueze imediat rectificarea.

3. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

In baza urmatoarelor conditii preliminare, puteti sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal:

(1) in cazul in care negați corectitudinea datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru o durata care permite operatorului sa verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;

(2) prelucrarea este nelegitima si dvs. refuzati stergerea datelor cu caracter personal si in schimb ne solicitati restrictionarea utilizarii datelor cu caracter personal;

(3) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, aveti nevoie totusi de acestea pentru punerea in aplicare, exercitarea sau apararea drepturilor legale, sau

(4) in cazul in care v-ati opus prelucrarii conform articolului 21, paragraful 1, RGPD si nu este inca stabilit daca motivele legitime ale operatorului prevaleaza asupra motivelor dumneavoastra.

In cazul in care prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal a fost restricționata, aceste date — in afara de salvarea lor — pot fi prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru revendicarea, exercitarea sau protejarea unor drepturi legale sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public semnificativ al Uniunii sau al unui stat membru.

In cazul in care restrictionarea prelucrarii a fost efectuata conform conditiilor preliminare mentionate mai sus, veti fi informat de catre operator inainte de anularea restrictionarii.

4. Dreptul la stergerea datelor

a) Dreptul de stergere

Puteti solicita operatorului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie sterse imediat si operatorul este obligat sa stearga imediat aceste date in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

(1) datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod.

(2) va retrageti acordul care sta la baza prelucrarii conform articolului 6, paragraful 1, lit. a sau articolului 9, paragraful 2, lit. a, RGPD sau lipsește in cazul unei alte baze legale pentru prelucrare.

(3) va opuneti prelucrarii conform articolului 21, paragraful 1, RGPD si nu exista motive legitime prioritare pentru prelucrare sau va opuneți prelucrarii conform articolului 21, paragraful 2, RGPD.

(4) datele dumneavoastra cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal.

(5) stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru indeplinirea unei obligații legale in conformitate cu legislatia Uniunii sau legislatia statului membru, careia se supune responsabilului.

(6) datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate in legatura cu serviciile oferite de societatea informationala in conformitate cu articolul 8, paragraful 1, RGPD.

b) Informații transmise tertilor

In cazul in care operatorul a făcut publice datele dumneavoastra cu caracter personal si este obligat sa le stearga conform articolului 17, paragraful 1 RGPD, acesta intreprinde masurile relevante, inclusiv de ordin tehnic, luand in considerare tehnologia disponibila si costurile de implementare, pentru a informa responsabilul cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal asupra faptului ca dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, ați solicitat stergerea tuturor link-urilor cu privire la datele cu caracter personal, respectiv a copiilor sau a replicarilor acestor date.

c) Situații excepționale

Nu exista dreptul la stergere, in masura in care prelucrarea este necesara

(1) pentru exercitarea dreptului de libertate de exprimare și informare;

(2) pentru indeplinirea unei obligatii legale, care solicita prelucrarea conform legislatiei Uniunii sau unui stat membru, careia operatorul se supune, sau pentru exercitarea

unei atributii de interes public, respectiv pentru exercitarea autoritatii publice cu care a fost investit operatorul;

(3) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice in conformitate cu articolul 9, paragraful 2, lit. h și i, precum si articolul 9, paragraful 3 RGPD;

(4) in scopuri de arhivare de interes public, în scopuri de cercetare istorica sau economica sau in scopuri statistice conform articolului 89, paragraful 1 RGPD, in masura in care dreptul mentionat la paragraful a) face imposibila realizarea scopului acestei procesari sau o afecteaza serios, sau

(5) revendicarea, exercitarea sau apararea drepturilor legale.

5. Dreptul la informare

Daca ati invocat fata de operator dreptul la rectificare, stergere sau restrictionarea prelucrarii, acesta este obligat sa notifice tuturor destinatarilor, carora li s-au divulgat datele dvs. cu caracter personal, despre aceasta rectificare sau stergere a datelor sau restrictionarea prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste a fi imposibil sau presupune un efort nejustificat.

Aveti dreptul ca operatorul sa va informeze despre acesti destinatari.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului, intr-un format structurat, uzual si electronic. In plus, aveti dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fara restrictia operatorului caruia i-au fost furnizate datele, in masura in care

(1) prelucrarea are la baza un consimtamant conform articolului 6, paragraful 1, lit. a
RGPD sau articolului 9, paragraful 2, lit. a RGPD sau un contract conform articolului 6, paragraful 1, lit. b RGPD și

(2) prelucrarea se efectueaza prin intermediul unei proceduri automatizate.

La exercitarea acestui drept, aveti dreptul sa solicitati ca datele dumneavoastra personale sa fie transferate direct de la un operator catre un alt operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertatile si drepturile altor persoane nu trebuie afectate in acest fel.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplica pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care este necesara pentru exercitarea unei atributii de interes public, respectiv pentru exercitarea autorității publice cu care a fost investit operatorul.

7. Drept de actiune

Aveți dreptul oricand, din motive care reies din situația dvs. particulara, sa faceti contestatie impotriva prelucrarii datelor dvs. personale, care intervin in conformitate cu articolul 6, paragraful 1, lit. e sau lit. f, RGPD; acest lucru se aplica si crearii de profiluri bazate pe aceste prevederi.

Operatorul nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal decat in cazul in care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrarea care depaseste interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate sau prelucrarea este in scopul revendicarii, exercitarii sau apararii unor drepturi legale.

In cazul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in scopuri de marketing direct, aveti dreptul sa va opuneți in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopul unei astfel de publicitati; acest lucru se aplica si crearii de profiluri, in masura in care este asociat cu un astfel de marketing direct.

Daca va opuneți prelucrarii in scopuri de marketing direct, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

Aveți posibilitatea, in contextul utilizării serviciilor societății informaționale – indiferent de Directiva 2002/58/CE – de a vă exercita dreptul de opunere prin proceduri automate, care utilizează specificații tehnice.

8. Dreptul la anularea declaratiei de consimtamant privind protectia datelor

Aveti dreptul de a va anula oricand declaratia de consimtamant privind protecția datelor. Prin anularea consimtamantului nu este atinsa legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului pana in momentul anularii.

9. Decizia automata intr-un caz individual, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau va afecteaza in mod similar într-o masura semnificativa. Acest lucru nu se aplica, atunci cand decizia

(1) este necesara pentru incheierea sau indeplinirea unui contract intre dvs. si operator,

(2) este permisa pe baza legislației Uniunii sau a statului membru, la care se supune operatorul si aceasta legislatie contine masuri adecvate pentru a va proteja drepturile si libertatile si interesele legitime sau

(3) cu consimtamantul dvs. expres.

Cu toate acestea, aceste decizii nu trebuie sa se bazeze pe categorii speciale de date cu caracter personal in conformitate cu articolul 9, paragraful 1 RGPD, cu excepția cazului in care articolul 9, paragraful 2, lit. a sau g RGPD se aplica si au fost luate masuri rezonabile pentru a proteja drepturile si libertatile, precum si interesele dvs. legitime.

In ceea ce priveste cazurile mentionate la (1) și (3), operatorul ia masurile adecvate pentru a va respecta drepturile și libertatile si interesele legitime, inclusiv cel putin dreptul de a obtine intervenția unei persoane din partea operatorului, pentru a va exprima pozitia si a va asculta cu privire la contestarea deciziei.

10. Dreptul de a depune plangeri la o autoritate de supraveghere

Fara a aduce atingere oricarei alte cai de atac administrative sau judiciare, aveti dreptul de a va plange unei autoritati de supraveghere, in special in statul membru de domiciliu, la locul de munca sau in locul in care se presupune ca a avut loc incalcarea, in cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. incalcă RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusa plangerea informeaza reclamantul cu privire la statutul si rezultatele plangerii, inclusiv posibilitatea unei cai de atac în temeiul articolului art. 78 din RGPD.

IX. Notificarea cu privire la incidentele care vizeaza protecția datelor

Incidentele care vizeaza protecția datelor pot fi transmise la contact@celerco.com.
Un incident care vizeaza protectia datelor reprezinta o incalcare a sigurantei, care cauzeaza distrugerea accidentala sau ilegala, pierderea, modificarea, publicarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal care sunt transferate, stocate sau prelucrate ulterior de celerco sau de o terta parte autorizata de acesta.

X. Minori

Persoanele cu varsta sub 18 ani nu trebuie sa ne transmita date cu caracter personal fara acordul tutorelui legal. Conform articolului 8, RGPD, copiii cu varsta sub 16 ani iși pot declara

consimtamantul numai cu acordul tutorelui legal. Datele cu caracter personal ale minorilor nu sunt colectate si prelucrate in mod voit.

XI. Actualitatea si valabilitatea prezentei declaratii de protectie a datelor

celerco iși rezerva dreptul de a actualiza aceasta declaratie de protectie a datelor in orice moment, cu efect pe viitor. De aceea, se recomanda consultarea prezentei declaratii de protectie a datelor la intervale regulate de timp.

Versiune Mai 2018