Drepturi de autor
 
Drepturile de autor asupra platformei sunt detinute de Celerco SRL.

Autorizatie de reproducere
 
Orice persoană poate reproduce orice parte a materialului din aceste pagini web, sub rezerva urmatoarelor conditii:
Materialul poate fi folosit doar in scopuri informative si necomerciale.
Acesta nu poate fi modificat în niciun fel.
Nu se face nicio copie neautorizata a mărcii Celerco.

Alte mărci comerciale și nume comerciale
Toate celelalte mărci comerciale sau nume comerciale la care se face referire pe platformă sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Comentariile dumneavoastra
 
Celerco dorește feedbackul dvs. si va apreciaza ideile si sugestiile, dar nu poate raspunde la fiecare comentariu individual. Celerco va fi liber să folosească și să acționeze în baza oricărei informații pe care le trimiteți.

Utilizarea funcțiilor interactive de pe acest site
Pentru comoditatea dumneavoastră, Celerco poate oferi caracteristici interactive pe acest site, cum ar fi accesul la urmărire și comentariile utilizatorilor. Sunteți autorizat să utilizați aceste funcții numai în scopurile specificate și nu în alte scopuri.

Acuratețea acestui site
Aceste pagini web pot conține inadvertențe sau erori de tipar. Acestea vor fi corectate la discreția Celerco, pe măsură ce se găsesc. Informațiile de pe aceste pagini web sunt actualizate în mod regulat, dar pot rămâne inexactități sau pot apărea acolo unde apar modificări între actualizări. Celerco exclude orice obligație sau responsabilitate pentru acest conținut.

Viruși
Celerco face toate încercările rezonabile de a exclude virușii din aceste pagini web, dar nu poate asigura această excludere și nu este acceptată nicio răspundere pentru viruși. Vă rugăm să luați toate măsurile de protecție corespunzătoare înainte de a descărca informații de pe aceste pagini web.

Declinarea garanțiilor
Serviciile, conținutul și informațiile de pe acest site web sunt furnizate „ca atare”. Celerco, în cea mai deplină măsură permisă de lege, declină toate garanțiile, fie că sunt exprese, implicite, statutare sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, neîncălcare a drepturilor terților și potrivire pentru un anumit scop. Celerco, afiliații și licențiatorii săi nu fac nicio declarație sau garanție cu privire la acuratețea, completitudinea, securitatea sau actualitatea serviciilor, conținutului sau informațiilor furnizate pe sau prin intermediul site-ului sau sistemelor Celerco. Nicio informație obținută prin intermediul sistemelor sau site-ului Celerco nu va crea nicio garanție care nu este menționată în mod expres de Celerco în acești termeni și condiții.

Unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite, așa că este posibil ca limitările și excluderile din această secțiune să nu vi se aplice. Dacă aveți o relație ca consumator, aceste prevederi nu vă afectează drepturile statutare la care nu pot fi renunțate, dacă există. Sunteți de acord și recunoașteți că limitările și excluderile de răspundere și garanție prevăzute în acești termeni și condiții sunt corecte și rezonabile.

Limitare a răspunderii
În măsura permisă de lege, în niciun caz Celerco, afiliații sau licențiatorii săi sau orice terț menționat pe site-ul web Celerco nu vor fi răspunzători pentru orice daune incidentale, indirecte, exemplare, punitive și consecutive, profituri pierdute sau daune rezultate din pierderea datelor. sau întreruperea activității care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul web Celerco și sistemele, serviciile, conținutul sau informațiile Celerco, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict, delict sau orice altă teorie juridică și dacă Celerco este sau nu informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Fără a limita cele de mai sus, în măsura permisă de legea aplicabilă, sunteți de acord că în niciun caz răspunderea totală a Celerco pentru orice daune (directe sau de altă natură) sau pierdere, indiferent de forma acțiunii sau revendicării, fie că este vorba de un contract, delictual sau de altă natură, depășește 100,00 EUR. În măsura permisă de lege, remediile menționate pentru dvs. în acești termeni și condiții sunt exclusive și sunt limitate la cele prevăzute în mod expres în acești termeni și condiții.

Produse și servicii
Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, produsele și serviciile de transport menționate în aceste pagini web sunt supuse Termenilor și condițiilor de transport Celerco. Este posibil ca nu toate produsele și serviciile Celerco să fie disponibile în fiecare țară.

Dezvaluire de informatii
Toate informațiile furnizate lui Celerco de către vizitatorii acestor pagini web sunt considerate confidențiale și nu vor fi dezvăluite de către Celerco niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru furnizarea serviciilor.